Havsfrun Investment AB: Beräknat substansvärde per aktie 31 mars 2012: 24,48 kr

 

Det totala substansvärdet minskade med 0,3 % under mars (justerat för återlagd utdelning om 1,50 kr per aktie)

Beräknat substansvärde per aktie den 31 mars 2012: 24,48 kr (29 februari 2012: 26,05 kr)

Totalt substansvärde, eget kapital, är beräknat till 296,3 mkr (29 februari 2012: 315,4 mkr)

Den 31 december 2011 var Havsfruns substansvärde 25,31 kr per aktie

Bolagets egna nedskrivning av Avvecklingsportföljen uppgår per den 31 mars 2012 till 6 795 077 kr (6 892 296 kr föregående månad).

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, telefon: 08-506 777 00 

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2012 kl. 15.00

 

 

Om oss

Havsfrun Investment AB har ca 2 400 aktieägare och ett eget kapital på drygt 200 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multi-strategiportfölj bestående främst av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar.

Prenumerera

Dokument & länkar