Havsfrun Investment AB: Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2011

 

Substansvärdet per aktie minskade under perioden 1 januari – 30 juni 2011 med 1,3 % (justerat för återlagd utdelning)

Samma period föregående år minskade substansvärdet per aktie med 1,2 % inklusive effekten av inlösta aktier (justerat för återlagd utdelning)

Den 30 juni 2011 uppgick Havsfruns substansvärde till 336,8 MSEK (27,82 kr per aktie) 

Motsvarande tid föregående år var substansvärdet 344,5 MSEK (28,46 kr per aktie)

Den 31 december 2010 uppgick Havsfruns substansvärde till 359,6 MSEK (29,71 kr per aktie)

Resultatet för årets sex första månader blev -4,7 MSEK (-0,39 kr per aktie)

Samma period föregående år var resultatet -10,3 MSEK (-0,82 kr per aktie)

Utdelningen utbetalades den 31 mars 2011 med 1,50 kr per aktie

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2011 kl. 17.15 (CET).

 

 

Om oss

Havsfrun Investment AB har ca 1 500 aktieägare och ett eget kapital på ca 280 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare. Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader, uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt diversifierad multi-strategiportfölj bestående främst av noggrant utvalda hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika marknader och investeringsinriktningar. Placeringar i utländsk valuta neutraliseras normalt genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar.

Prenumerera

Dokument & länkar