Hays kraftsamlar för rekrytering inom IT och teknik

Sveriges snabbast växande specialistrekryteringsföretag, Hays, specialiserar sig ytterligare för att möte den stegrande efterfrågan på expertkompetens inom IT och teknik. Samtidigt siktar bolaget på fortsatt tillväxt och en ökad andel uthyrning av konsulter. 

Omorganisationen innebär att Hays Sverige helt kommer att fokusera på specialist- och chefsfunktioner inom IT, ingenjörssektorn och Life Science. Samtidigt fasar bolaget ut kompetensområdena Office Support, Bygg, Ekonomi & Finans och HR.

– Det innebär att våra rekryterare kan fördjupar sin specialisering ytterligare och därmed ökar vi våra möjligheter att knyta till oss de svårfunna Life Science, IT- och teknikexperterna, säger Hays Sverigechef Johan Alsén.

Parallellt fortsätter Hays att fokusera på skräddarsydda lösningar, som kan innebära allt från tillfällig inhyrning, interimslösningar och rådgivning till traditionell rekrytering.

– Den klassiska tillsvidareanställningsformen fungerar inte längre för alla specialiserade IT-proffs. Det är svårt att hitta kandidater som matchar kundernas krav, då det råder stor kompetensbrist inom dessa sektorer. Ett alternativ kan då vara att hyra in en specialiserad IT-konsult under ett kritiskt skede av ett IT-projekt, berättar Johan Alsén.

Om fem år räknar Johan med att antalet konsulter som Hays har uthyrda kommer att ha fyrdubblats. Han ser också en fortsatt ekonomisk tillväxt framför sig. De senaste tre åren Hays Sveriges omsättning vuxit från 40 miljoner till 225 miljoner kronor och femårsvisionen är att vara topp tre i Sverige inom specialistrekrytering med en omsättning på närmare en miljard kronor.

För mer information, kontakta:

Johan Alsén, Sverigechef, Hays

E-post: johan.alsen@hays.com

Tel: 08 588 043 01, Mobil: 070 450 60 03

Hays är en ledande global professionell rekryteringskoncern. Koncernen är expert på att rekrytera kvalificerade, professionella och kompetenta människor i hela världen, marknadsledande i Storbritannien och Asien och en av marknadsledarna i Kontinentaleuropa och Latinamerika. Koncernen är verksam i den privata och den offentliga sektorn, med fasta anställningar, kontraktsroller och tillfälliga uppdrag. Per den 31 december 2016 fanns 9 600 anställda i koncernen på 251 kontor i 33 länder och med 20 specialiteter. Under budgetåret 2016 omsatte koncernen £ 810,3 miljoner, samt rekryterade cirka 67 000 kandidater till fasta tjänster och cirka 220 000 till tillfälliga uppdrag. Hays är verksamt i Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Colombia, Danmark, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hong Kong, Indien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kina, Luxemburg, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, USA, Ungern och Österrike. Se vidare på www.hays.se

 

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar