Ida Systems i Linköping går 'offshore' med HCL Technologies

Ida Systems i Linköping går 'offshore' med HCL Technologies! Ida Systems i Linköping har tecknat avtal med HCL Technologies om att starta ett kompetenscenter i Indien. En grupp med inledningsvis fem mjukvarutekniker kommer att etableras i Gurgaon för att ta hand om viss del av utvecklingen av Ida Systems produktfamilj PAX Enterprise. "Genom avtalet med HCL Technologies kan vi dra nytta av HCLs kompetens inom utveckling av IT produkter och erfarenhet inom bland annat dokumenthantering och så kallad workflow", säger Ulf Gundersen med ansvar för Ida Systems produktstrategi. "Om det inledande samarbetet utvecklas som vi hoppas kommer vi att successivt kunna utöka Ida Systems 'offshore' team hos HCL Technologies i Indien för att stärka våra resurser inför fortsatt expansion utanför Sverige". HCL Technologies ingår i den stora indiska företags gruppen HCL med sammanlagt drygt 9 000 anställda. Gruppens export av IT tjänster till omvärlden har samlats i HCL Technologies, som har nio centra i Indien med olika kompetens och inriktning med ungefär 2 000 anställda. Affärsiden är att i nära partnerskap tillhandahålla kompetens och ledning av högt kvalificerade tekniker för att från HCL Technologies centra i Indien stötta produktföretag och slutanvändare inom IT och kommunikation. Namnkunniga företag som CISCO, Mannesmann/VDO och Halifax Bank är exempel på kunder som drar nytta av fördelar såsom god tillgång till expertkompetens och kvalitetsäkrade arbetssätt till lägre kostnad än för motsvarande egna anställda. Kontaktpersoner Anders R Olsson Ulf Gundersen HCL Technologies Ida Systems AB Tel +46 8 463 11 48 Tel +46 13 37 37 30 WWW.HCLTech.COM WWW.idasys.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/12/20000112BIT00100/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar