Om oss

Heal-it AB är ett bolag som specialiserat sig på komplexa försäljningslösningar riktat främst till dagligvaru-/servicehandeln. Allt började som en idé våren 2008 om att ta vara på en möjlighet i och med att media då började avisera om en eventuell omreglering av Apoteket. Bolaget startade sin verksamhet i december månad samma år med ursprungs idén, som då vidare utvecklas under hösten. Grundtanken har dock kvarstått -att kunna ta fram en lösning som är en länk mellan läkemedelsleverantör, butik och konsument.