Akademiska Hus har meddelat att man beslutat att inte överlåta mark till HEBA på Karolinska Institutets campus i Solna.

Akademiska Hus har meddelat att man beslutat att inte överlåta mark till HEBA avseende de planerade
studentbostäderna på Karolinska Institutets campus i Solna.

Akademiska Hus och HEBA tecknade i februari 2012 ett Letter of Intent som innebar att man gemensamt skulle arbeta för att en detaljplan upprättades för bland annat studentbostäder på Karolinska Institutet campus i Solna. Avsikten i överenskommelsen var att Akademiska Hus skulle överlåta mark för bostadsändamål till
HEBA som därefter skulle uppföra och äga studentbostäderna.

Stadsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen i april och detaljplanen ska upp i Solnas kommunstyrelse och kommunfullmäktige för godkännande i maj 2015.

Akademiska Hus har nu meddelat att man inte kommer att överlåta marken till HEBA och att man ska utreda hur man ska gå vidare med de planerade studentbostäderna.
Beslutet grundar sig på finansdepartementets förtydligande av Akademiska Hus uppdrag gällande byggande och ägande av studentbostäder.

Detta innebär att HEBA inte kan genomföra det planerade projektet avseende studentbostäder vid Karolinska Institutets campus i Solna.
HEBA räknar med att kompenseras för de kostnader som man har haft i projektet.

HEBA Fastighets AB (publ)                                Stockholm den 29 april 2015

Lennart Karlsson

Vd

För ytterligare information vänligen kontakta

Lennart Karlsson telefon 08-442 44 40

Denna information är sådan som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2015 kl. 11:00.

HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling.
HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholm AB, Mid Cap listan.

Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar