Delårsrapport januari-mars 2018HEBA Fastighets AB

HEBA redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 26 procent. Investeringen i ROT-arbeten i befintliga fastigheter fortsätter parallellt med nyproduktion av 155 ungdomsbostäder i Tullinge.

• Hyresintäkterna uppgick till 92,5 (79,8) Mkr.

• Driftsöverskottet uppgick till 57,7 (47,6) Mkr.

• Förvaltningsresultatet uppgick till 36,9 (29,2) Mkr.

• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 83,4 (21,4) Mkr och på räntederivat till 1,7 (4,7) Mkr.

• Periodens resultat uppgick till 95,1 (43,3) Mkr, vilket motsvarar 2,30 (1,05) kr per aktie.

• Det egna kapitalet var 4 388,3 (4 034,6) Mkr motsvarande en soliditet om 48,4 (52,3) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 83,8 (34,1) Mkr.

• Substansvärdet uppgick till 135,0 (123,3) kr per aktie.

- Med den starka ekonomin vi har och det läge som är på marknaden, ser jag med spänning fram emot resten av 2018, säger Patrik Emanuelsson.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

Stockholm den 8 maj 2018
HEBA Fastighets AB (publ)

Frågor besvaras av VD Patrik Emanuelsson, tel: 08-5225 47 50.
www.hebafast.se

Denna information är sådan information som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018, kl 14.30 CET.

Taggar:

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar