HEBA bygger 85 nya hyreslägenheter i Annedal

 

HEBA har kontrakterat PEAB att på totalentreprenad bygga 85 nya hyreslägenheter i kv. Agnes Cecilia i Annedal med inflyttning under sista kvartalet 2013. Projektet omfattar 6.150 m² bostäder och 200 m² lokaler samt ett underliggande garage med 58 garageplatser.

Vi är väldigt glada att komma igång med ytterligare ett bostadsprojekt i Stockholm. Annedal har de kvaliteter som våra hyresgäster efterfrågar med närhet till köpcentrum i form av Bromma Blocks och tillgång till goda allmänna kommunikationer med den planerade snabbspårvägen. Närmare presentation av projektet och bostadsområdet sker under boutställningen i Annedal den 16-26 augusti 2012.

 

HEBA Fastighets AB (publ)                                Stockholm den 22 mars 2012

Lennart Karlsson

Vd

För ytterligare information vänligen kontakta

Lennart Karlsson telefon 08-442 44 40

Denna information är sådan som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2012 kl 12:00

HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.

Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se

 

 

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar