HEBA Fastighets AB köper bostäder i Liljeholmen av Citycon

HEBA förvärvar de bostäder som byggs i anslutning till köpcentret Liljeholmstorget i Stockholm och säljare är Citycon Oyj koncernen. Förvärvet sker genom en bolagsaffär och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till ca 176 Mkr. Tillträdet sker i samband med färdigställandet av bostäderna i april 2010. Fastigheten omfattar 72 lägenheter med en bostadsarea om ca 6.100 kvm. I Liljeholmen uppför Citycon f.n. ett köpcentrum tillsammans med ett garage om 900 platser och bostäder som byggs upp på köpcentret. Bostäderna ligger på en separat fastighet vilket innebär en tredimensionell fastighetsbildning. Köpcentret kommer att öppnas i oktober 2009. Bostäderna kommer att upplåtas med hyresrätt och de kommer att få en mycket hög standard. - Vi är mycket glada över förvärvet av den väldigt fina fastigheten på Liljeholmsplan och ser fram mot ett gott samarbete tillsammans med Citycon. Förvärvet utgör ett viktigt led i HEBA´s strategi att fortsätta växa i Stockholm. Liljeholmen har mycket bra allmänna kommunikationer och området kommer att utvecklas till att bli en del av Stockholms innerstad, säger Lennart Karlsson VD för HEBA Fastighets AB. Stockholm den 16 juni 2009 HEBA Fastighets AB (publ) Lennart Karlsson Verkställande direktör Ytterligare information Lennart Karlsson telefon 08-442 44 40 lennart.karlsson@hebafast.se

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar