HEBA Fastighets ABs årsredovisning tillgänglig på www.hebafast.se

 

HEBAs årsredovisning för 2010 är nu tillgänglig på www.hebafast.se/rapporter.

Den tryckta versionen av HEBAs årsredovisning kommer att skickas ut under

vecka 15 till de som önskat det.

En tryckt årsredovisning kan beställas genom att skicka e-post till

info@hebafast.se eller ringa på telefon 08-442 44 40.

HEBA Fastighets AB (publ)                                         Stockholm den 1 april 2011

Lennart Karlsson

Vd

För ytterligare information om distribution av årsredovisningen vänligen kontakta

Ann-Marie Severin telefon 08-442 44 40

Denna information är sådan som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2011,  kl 15:55 

 

HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.

Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar