HEBA Fastighets ABs valberedning avser att vid Årsstämman 2018 föreslå Lennart Karlsson till ny styrelseordförande

HEBA Fastighets ABs valberedning har meddelat bolaget att man avser att vid Årsstämman i maj 2018 föreslå Lennart Karlsson att efterträda nuvarande styrelseordföranden Sören Härnblad, som har undanbett sig omval. Lennart Karlsson avgick som verkställande direktör för bolaget den 2 oktober 2017 och har varit ledamot av bolagets styrelse sedan Årsstämman den 3 maj 2017.

Valberedningens förslag att utse tidigare verkställande direktör till styrelseordförande motiveras av önskan om kontinuitet och stabilitet på styrelsenivå samt att för HEBA Fastighets ABs vidare utveckling tillvarata Lennart Karlssons djupa kunskap och insikt om bolagets övergripande affärsfilosofi och strategi.
Valberedningens fullständiga förslag till Årsstämman 2018 presenteras i anslutning till kallelse till stämman.

HEBA Fastighets AB (publ)                               Stockholm den 8 november 2017

Sören Härnblad

Styrelseordförande

För ytterligare information vänligen kontakta Sören Härnblad Tel 070 511 50 97

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB, Nordic Mid Cap.

Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se

Taggar:

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar