HEBA investerar 449 miljoner kronor i Täby Park

HEBA Fastighets AB förvärvar ett bostadsprojekt av Skanska Hyresbostäder i Täby Park. Fastigheten ligger på gamla galoppfältet alldeles invid Roslagsbanan station Galoppfältet. Affären inkluderar uppförande av fyra hyreshus med sammantaget 142 lägenheter, 140 m² lokalyta och 61 garageplatser med totalt 14 500 m² BTA. Affären genomförs som en bolagsaffär och HEBA tillträder aktierna och därmed indirekt fastigheten i samband med färdigställandet av projektet i december 2020. HEBA investerar totalt 449 miljoner kronor i projektet varav 433 miljoner kronor avser avtalet med Skanska. Fördelningen mellan köpeskilling och lån kommer att fastställas i samband med HEBAs tillträde till aktierna i bolaget. Affären är villkorad godkänt bygglov.
HEBA kommer att lånefinansiera förvärvet.

Byggstart planeras till kvartal 4, 2018 och inflyttning sker i etapper under hösten 2020. HEBA kommer att ansvara för uthyrning och drift av fastigheten redan innan tillträdet.

Täby är en kommun i stark tillväxt. Galoppfältet flyttar ut och in flyttar Täby Park, en helt ny stadsdel med fokus på ett hållbart liv i stadsmiljö. Här kommer planeras för 6 000 bostäder och cirka 5 000 arbetsplatser, När Täby Park byggs öppnas förbind­elserna med resten av Täby, samtidigt som den nya stadsdelen får en helt egen karaktär. Det blir en viktig del av Täby, och blir ett mycket attraktivt bostadsområde. Med detta fastighetsförvärv ökar vi vårt fastighetsbestånd i Täby till sammantaget 194 lägenheter och två äldreboende, säger Patrik Emanuelsson, Vd HEBA Fastighets AB.
    

HEBA Fastighets AB (publ)              Stockholm den 7 juni, 2018

   
Patrik Emanuelsson
Vd

För ytterligare information vänligen kontakta
Patrik Emanuelsson telefon 08-5225 47 50
    

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB, Nordic Mid Cap.

Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se.

Denna information är sådan information som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 juni 2018, kl 1300.

Taggar:

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Media

Media