HEBA miljösatsar i Norra Djurgårdsstaden

 

HEBA:s bostadsprojekt i Norra Djurgårdsstaden är nu klart för inflyttning. Sammantaget byggs två byggnader med totalt 72 lägenheter och 700 m² lokaler i projektet som har en stark miljöprofil.

- Hållbarhet kännetecknar vårt nya bostadsprojekt i Norra Djurgårdsstaden, säger Lennart Karlsson, VD på HEBA Fastighets AB och tillägger att här finns solceller på taket för elproduktion och en bergvärmeanläggning som producerar värme på vintern och kyla på sommaren.

Med hjälp av värmeväxlare återvinns värmeenergi från både spillvattnet och frånluften. Merparten av värmebehovet täcks av värme från Fortums fjärrvärmeanläggning som producerar fjärrvärme från avloppsvattnet, bland annat från hushållsavfallet från avfallskvarnarna som finns i samtliga kök. Smarta el-nät i lägenheterna gör att hyresgästerna kan följa sin el-, värme- och vattenanvändning via en läsplatta i köket.

- På taket finns odlingslådor, där hyresgästerna kan odla kryddväxter och blommor, säger Lennart Karlsson.

Bilden visar plantering av vårlök i odlingslådor på taket i samband med inflyttningen.

HEBA Fastighets AB (publ)                                                     
Stockholm den 1 november 2016

För ytterligare information vänligen kontakta

Lennart Karlsson telefon 08-442 44 40

HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.

Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se

Taggar:

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar