HEBA renoverar lägenheter i Västertorp

HEBA Fastighets AB har kontrakterat BTH Bygg AB att på totalentreprenad stambyta och renovera 18 stycken hyreslägenheter
i kv. Backskidan 1 på Telemarksgränd 1-5 i Västertorp.
Projektet startar i augusti och färdigställs under första kvartalet 2014.

HEBA Fastighets AB (publ)                                      Stockholm 2013-07-01, kl 11:55

Lennart Karlsson
VD

För ytterligare information vänligen kontakta

Lennart Karlsson Tel: 08-442 44 40

HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande,
engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.

Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar