Korrigering: Pressmeddelande kvartalsrapport januari-mars 2018

I pressmeddelandet som gick ut den 8 maj 2018 kl 14.30 avseende HEBA Fastighets AB:s kvartalsrapport januari-mars 2018, saknades länk till rapporten. Korrigering är gjord i och med detta pressmeddelande. Rapporten finns även tillgänglig på HEBA:s hemsida.

Styrelsen

2018-05-09

Denna information är sådan information som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018
kl 09.30 CET.

Taggar:

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se