Meddelande om årsstämma 2014 i HEBA Fastighets AB (publ)

Årsstämma i HEBA Fastighets AB (publ) är fastställd till onsdagen
den 7 maj 2014 kl 16:30.
Årsstämman avhålles på Konferens Spårvagnshallarna, lokal Spårvagnen,
Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman skall begära det skriftligen till Styrelsen.

Sådan begäran skall vara HEBA Fastighets AB tillhanda senast den 19 mars 2014.

Stockholm den 26 november 2013, kl 15:10

Styrelsen

HEBA Fastighets AB (publ)

Box 17006

104 62 Stockholm

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar