Rätt information om HEBAs utdelning

HEBA:s styrelse har till bolagsstämman föreslagit att utdelningen för verksamhetsåret 2012 ska vara 1,10 kr/aktie. Antalet aktier uppgår till 41.280.000 st. vilket motsvarar en utdelning om 45.408.000 kr.

I senaste numret av tidningen Fastighetsnytt nr 2 2013 uppges felaktig information avseende HEBA:s utdelning för verksamhetsåret 2012.

HEBA Fastighets AB (publ)                                Stockholm den 16 april 2013

Lennart Karlsson
Vd

För ytterligare information vänligen kontakta
Lennart Karlsson telefon 08-442 44 40


HEBAs affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen, Mid Cap listan.

Ytterligare information om bolaget finns på www.hebafast.se

Denna information är sådan som HEBA Fastighets AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2013 kl 09:10.

Taggar:

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar