Valberedning i HEBA Fastighets AB (publ)

Till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2008 har, av de tre till röstetalet största ägarna i bolaget utsetts: Birgitta Härnblad, Margareta Sundström, båda representerande sig själva, samt Anders Ericsson, representerande Lars F Ericsson, jämte styrelsens ordförande Sören Härnblad. Sammankallande i valberedningen är Sören Härnblad.


Stockholm den 10 oktober 2007

HEBA Fastighets AB (publ)

Sören Härnblad
Styrelsens ordförande


Kontakt med valberedningen kan tas via brev till: HEBA Fastighets AB, ”valberedningen”, Box 17006, 104 62 Stockholm, alternativt via e-post: info@hebafast.se märkt ”valberedningen”.

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar