Valberedningen i HEBA Fastighets AB (publ)

Till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2009 har, av de tre till röstetalet största ägarna i bolaget vid utgången av augusti 2008, utsetts: Birgitta Härnblad, representerande sig själv, Anders Ericsson, representerande Lars F Ericssons dödsbo samt Leif Mellqvist, representerande Margareta Sundström. Styrelsens ordförande, Sören Härnblad, ingår i valberedningen och är sammankallande.

Stockholm den 23 september 2008


HEBA Fastighets AB (publ)


Sören Härnblad
Styrelsens ordförande

Kontakt med valberedningen kan tas via brev till: HEBA Fastighets AB, ”valberedningen”, Box 17006, 104 62 Stockholm, alternativt via e-post: info@hebafast.se märkt ”valberedningen”.

Om oss

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå, ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och aktiv fastighetsutveckling. HEBA Fastighets AB omfattar ca 3 000 bostäder och 300 lokaler. Antalet fastigheter uppgår till 67 i Stockholm med dess närförorter. HEBA är sedan år 1994 noterad på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap.Läs mer på www.hebafast.se

Prenumerera

Dokument & länkar