Ordinarie Bolagsstämma

Vid Ordinarie Bolagsstämma i HEBI HEALTH CARE AB ( publ.) den 28 maj 1999 omvaldes till ordinarie ledamöter i bolagets styrelse Ulf Lindberg (Ordförande), Simon Liliedahl, Lars Dahlberg och Refaat el-Sayed (VD) samt de egyptiska medborgarna, bosätta i Kairo, Ahmid Farid och Mohsen M Shalaby. Till ny styrelseledamot invaldes enhälligt Stig Nordvall känd för sin mångåriga aktivitet inom Sveriges Aktiesparares Riksförbund och sitt breda kontaktnät inom finansmarknaden. Till revisor omvaldes Håkan Jansson och Tommie Johansson Revisionsbyrå med Tommie Johansson som ansvariga revisorer. Bolagsstämman beslöt fastställa resultat-och balansräkning samt att disponera bolagets förlust enligt styrelsens förslag. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör beviljades. Något utdelning för 1998 kan ej lämnas. Information lämnades om bolagets nyemission som ska genomföras under tiden 31maj - 18 juni med högst 30 MSEK samt om bolagets två pågående utvecklingsprojekt och nyförvärvet i Egypten av företaget Simco Medicals. Stockholm den 29 maj 1999 HEBI HEALTH CARE AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/31/19990531BIT00400/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar