Registrering av emission i Formo Services AB (publ.)

Registrering av emission i Formo Services AB (publ.) Aktieägarna i Formo Services AB (publ.) beslutade på den ordinarie bolagsstämman i april 2004 att genomföra dels en riktad apportemission om 176 876 522 aktier, och dels en riktad kontantemission om 65 217 392 aktier. Emissionerna är nu genomförda och registrerades hos Patent & Registreringsverket den 29 juni 2004. Det totala antalet utestående aktier i bolaget uppgår efter genomförd apport- och kontantemission till 461 440 008 aktier á nominellt 0,10 kr. De nytecknade aktierna beräknas bli tillgängliga för respektive tecknare på angivna VP- eller depåkonto inom någon vecka. Formo Services AB ( publ. ) är ett rörelsedrivande bolag inom service- och innovationssektorn som sedan tidigare bland annat bedriver verksamhet via dotterbolagen TP Formtech AB, HomeMaid Hemservice AB samt ImproveIT Sweden AB. Från och med den 1 maj 2004 ingår även Hedson Technologies AB som ett helägt dotterbolag i koncernen. Hedson är ett globalt verksamt bolag, som under varumärkena Drester och IRT förser huvudsakligen bil- och lackverkstäder med arbetsmiljö- och miljötekniska lösningar. Formo Services är noterat på Aktietorget och har drygt 3 000 aktieägare. Halmstad den 5 juli 2004 Formo Services AB (publ.) Jan Ahlström VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/05/20040705BIT20330/wkr0001.pdf

Om oss

Hedson Technologies är ett miljöteknikföretag och världsledande leverantör av tvätt-, tork- och lyftutrustning. Kunder är lackeringsverkstäder och däckverkstäder. Produkterna marknadsförs under varumärkena Drester, Herkules, IRT och Trisk Den svenska verksamheten finns i Malmö och Vänersborg och dotterbolag finns i Tyskland, England, Frankrike och USA. Hedson Technologies International AB (publ) är noterat på AktieTorget och har cirka 3 100 aktieägare.

Dokument & länkar