Om oss

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige och Danmark. Verksamheten och fastighetsportföljen är uppdelad i fem geografiska områden; Norr, Mitt, Syd, Skåne och Danmark, med en stark lokal närvaro. Heimstaden äger ca 20 400 lägenheter till ett fastighetsvärde om 27.8 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com