Delårsrapport januari-september 2016

  • Periodens hyresintäkter ökade till 657 mkr (555)
  • Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,6 procent (99,2)
  • Driftnettot ökade totalt till 352 mkr (282)
  • Finansnettot uppgick till -97 mkr (-118)
  • Förvaltningsresultatet ökade till 302 mkr (193)
  • Förvaltningsresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 294 mkr
  • Värdeförändring i fastigheter uppgick till 1 721 mkr (804)
  • Värdeförändring i derivat uppgick till -4 mkr (15)
  • Periodens resultat uppgick till 1 586 mkr (1 190)
  • Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 343 mkr

”Det är synd att ligga på latsidan… Även om Q3 omfattar en efterlängtad sommarsemester, har vi försökt hålla tempot uppe. Det krävs ju en hel del arbete med att ”pussa” många grodor innan vi finner de prinsar eller prinsessor till fastigheter som vi önskar i vårt fastighetsbestånd", säger Patrik Hall, VD för Heimstaden.

”Marknadens intresse för trygga fastighetsinvesteringar fortsätter öka i dagens lågräntemiljö. Kvalitet och läge är enligt oss avgörande investeringsfaktorer för att skapa en långsiktigt lönsam och hållbar affärsmodell. Heimstadens fastighetsportfölj med bostadsfastigheter i centrala lägen i medelstora och stora städer utgör denna attraktiva och stabila tillgång och detta avspeglas i ökade fastighetsvärden. 

Vi i Heimstaden kommer att bidra till att nyproducera både hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter. Vi skall göra detta med en god arkitektur och långsiktig hållbarhet. Sverige behöver fler bostäder och vi har en skyldighet att leverera på ett smart och kostnadseffektivt sätt. Heimstaden kommer dock fortsätta att förvärva centrala fastigheter samt underhålla och utveckla det befintliga beståndet och ge våra hyresgäster en personlig service och omtanke. Det är i detta vår styrka och bolagets trygghet skapas”, fortsätter Patrik Hall .

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Patrik Hall                                                                                                                  

VD Heimstaden AB                                                                                

0705 – 85 99 56

Magnus Nordholm

vVD Heimstaden AB

0705 – 29 31 44

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 08:00 CET.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com.

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A

211 28 Malmö

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö

Telefon, växel 0770 – 111 040, www.heimstaden.com

Om Heimstaden

”Heimstaden etablerar, förvaltar, utvecklar och äger, ensam eller tillsammans med andra investerare, bostadsfastigheter omfattande ca 18 000 st. lägenheter i tillväxtregioner i Sverige och Danmark. Vi erbjuder hyresgästerna trygga och trivsamma boenden i livets olika skeenden samt medinvestorer en professionell investeringsprodukt med en attraktiv riskjusterad avkastning. Bolaget grundades 1998 och ägs sedan 2005 i huvudsak av det norska bolaget Fredensborg AS, som är Norges största privata bostadsbolag.”

Taggar:

Om oss

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden äger ca 36 500 lägenheter till ett fastighetsvärde om 70 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Prenumerera