Heimstaden förvärvar 105 bostadsenheter i Köpenhamn

Heimstaden AB har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av en portfölj av 105 bostadsenheter i området Frederiksberg i Köpenhamn. Förvärvet sker genom bolagstransaktion och består av 105 ägarlägenheter belägna i 3 fastigheter.

Total bostadsyta uppgår till ca 9 500 kvm med en uthyrningsgrad på ca 100 % och bruttohyran uppgår till ca 12 mDKK.

Säljare är NSF Denmark ApS (del av NREP fond) samt Northinvest ApS och köpeskillingen uppgår till ca 329 mDKK. Förvärvet finansieras dels med egen kassa och dels med realkreditlån om ca 185 mDKK.

”Vi adderar nu ytterligare bra belägna bostadsenheter i den danska huvudstaden till vår portfölj. Efter förvärvet äger vi ca 1 100 ägarlägenheter och tror på en fortsatt positiv marknadsutveckling i Köpenhamn” säger Magnus Nordholm, vVD Heimstaden.

Tillträde sker den 14 oktober 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall                                                         VD                       0705-85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com 

Magnus Nordholm                                            vVD                     0705-29 31 44  magnus.nordholm@heimstaden.com 

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2016 kl. 17:30 CET.

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A

211 28 Malmö

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö

Telefon, växel 0770 – 111 040, www.heimstaden.com

Om Heimstaden

”Heimstaden etablerar, förvaltar, utvecklar och äger, ensam eller tillsammans med andra investerare, bostadsfastigheter omfattande ca 18 000 st. lägenheter i tillväxtregioner i Sverige och Danmark. Vi erbjuder hyresgästerna trygga och trivsamma boenden i livets olika skeenden samt medinvestorer en professionell investeringsprodukt med en attraktiv riskjusterad avkastning. Bolaget grundades 1998 och ägs sedan 2005 i huvudsak av det norska bolaget Fredensborg AS, som är Norges största privata bostadsbolag.”

Taggar:

Om oss

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden äger ca 36 500 lägenheter till ett fastighetsvärde om 70 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar