Heimstaden förvärvar CA-fastigheters bestånd i Karlskrona

Heimstaden AB ingick idag avtal avseende förvärv av CA-Fastigheters bestånd i Karlskrona. Beståndet består av 14 fastigheter och den totala ytan uppgår till 43 400 kvm.

Beståndet består av blandfastigheter, både bostadslägenheter och centrala kommersiella lokaler, och inkluderar bland annat Wachtmeistergallerian centralt på Trossö. 

-       Detta förvärv kompletterar på ett bra sätt vårt nuvarande förvaltningsbestånd i Karlskrona, som ägs av Nordhalla-koncernen, säger Fredrik Årman, Senior Investment Manager i Heimstaden.

-       Vi gjorde vårt första förvärv i Karlskrona 2007 och har sedan dess velat komplettera beståndet med ytterligare centrala fastigheter. Det känns bra när vi nu fick chansen att förvärva CA-fastigheters välskötta bestånd med en merpart av fastigheterna belägna på Trossö.

-       Vi tar vid och fortsätter CA-fastigheters arbete, som pågått i mer än 25 år, med att utveckla Karlskrona som ort och stadskärna. Med hjälp av, och tillsammans med, den lokala organisationen i Karlskrona, som följer med över i förvärvet ser vi fram emot övertagandet, fortsätter Fredrik Årman.

Tillträde beräknas ske den 15 december 2015. Transaktionsvärdet uppgår till ca 690 MSEK.  

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Fredrik Årman

Senior Investment Manager

0705 - 90 04 77

Patrik Hall

VD

0705 - 85 99 56

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2015 klockan 12.00.


Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A

211 28 Malmö

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö

Telefon, växel 0770 – 111 040, www.heimstaden.com


Om Heimstaden

”Heimstaden etablerar, förvaltar, utvecklar och äger, ensam eller tillsammans med andra investerare, bostadsfastigheter omfattande ca 15 000 st. lägenheter i tillväxtregioner i Sverige och Danmark. Vi erbjuder hyresgästerna trygga och trivsamma boenden i livets olika skeenden samt medinvestorer en professionell investeringsprodukt med en attraktiv riskjusterad avkastning. Bolaget grundades 1998 och ägs sedan 2005 i huvudsak av det norska bolaget Fredensborg AS, som är Norges största privata bostadsbolag.”

Om oss

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden äger ca 36 500 lägenheter till ett fastighetsvärde om 70 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Prenumerera

Dokument & länkar