Heimstaden förvärvar Ståhl Fastigheter AB (f.d. Kretia), omfattande ca 90 000 kvm i Uppsala och Norrköping

Heimstaden har avtalat om att förvärva Ståhl Fastigheter AB (f.d. Kretia).

Beståndet uppgår till ca 90 000 kvm och är fördelat med ca 45 000 kvm i Norrköping och ca 45 000 kvm i centrala Uppsala.

Fastighetsbeståndet i Norrköping utgörs till största delen av bostäder medan fastigheterna i Uppsala, om totalt 45 000 kvm, utgörs av ca 40 000 kvm kommersiell yta, huvudsakligen kontor samt en hotellfastighet i absolut bästa läge.

I förvärvet ingår dessutom byggbar mark i både Norrköping och Uppsala.

Det avtalade fastighetsvärdet, inklusive mark, uppgår till 1 544 MSEK, motsvarande 17 300 kr/kvm. Den genomsnittliga hyran uppgår till moderata 1160 kr/kvm med ett initialt driftnetto om ca 68 MSEK.

Beståndet förvaltas, på uppdrag av Ståhl Fastigheter, sedan 2015 av Heimstaden.

Finansiering av fastigheterna förväntas ske med ca 60 % banklån och resterande del med egen kassa. Transaktionen genomförs som tillgångstransaktion via bolag.

”Jag är stolt, glad och oerhört tacksam för att Heimstaden ännu en gång fått familjen Ståhls förtroende att ta över stafettpinnen och därmed fortsätta utveckla dessa fastigheter för framtiden och med omtanke för våra kunder”, säger Patrik Hall, VD Heimstaden.

Tillträde sker den 31 maj.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall               VD             0705-85 99 56           patrik.hall@heimstaden.com 

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Patrik Halls försorg, för offentliggörande den 14 mars 2017 kl. 13.00 CET.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com 

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A

211 28 Malmö

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö

Telefon, växel 0770 – 111 040, www.heimstaden.com

Om Heimstaden

”Heimstaden etablerar, förvaltar, utvecklar och äger, ensam eller tillsammans med andra investerare, bostadsfastigheter omfattande ca 19 800 st. lägenheter i tillväxtregioner i Sverige och Danmark. Vi erbjuder hyresgästerna trygga och trivsamma boenden i livets olika skeenden samt medinvestorer en professionell investeringsprodukt med en attraktiv riskjusterad avkastning. Bolaget grundades 1998 och ägs sedan 2005 i huvudsak av det norska bolaget Fredensborg AS, som är Norges största privata bostadsbolag.”

Taggar:

Om oss

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden äger ca 31 600 lägenheter till ett fastighetsvärde om 54.8 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Prenumerera

Dokument & länkar