Heimstaden gör sitt andra förvärv i Lund

Heimstaden Bostad AB har idag undertecknat avtal om förvärv av en fastighet på Vildanden i Lund som ligger en dryg kilometer från Lunds Centralstation. Säljare är Stiftelsen AF Bostäder som uppförde fastigheten 1964 och ägt den sedan dess. Beståndet består av totalt 313 stycken bostadslägenheter som idag är uthyrda till studenter. Den totala ytan uppgår till ca 18 000 kvm med en uthyrningsgrad på 100 % om totalt 21,5 mkr i hyresintäkter.

-   Vi har under lång tid haft blickarna riktade mot Lund och gjorde vårt första förvärv här i slutet av 2015. Lund är en väldigt attraktiv ort som har mycket spännande projekt framför sig i form av bland annat stora infrastruktur- och forskningssatsningar. I och med denna komplettering kan vi på allvar bygga upp en egen förvaltningsorganisation på orten vilket alltid är vårt mål. Efter detta förvärv kommer vi att ha nästan 500 lägenheter i Lund. Detta välskötta bestånd består av yteffektiva lägenheter som är på 2 rok (48 kvm), 3 rok (58 kvm) samt 4 rok (68 kvm). Tillhörande fastigheten finns även parkeringsplatser och en befintlig byggrätt. Vi ser fram emot att nu bli en aktör som är med och kan bidra i ännu större utsträckning till Lunds framtida utveckling”, säger Fredrik Årman, Senior Investment Manager på Heimstaden.

Fastighetsvärdet uppgår till 397 MSEK och avdrag för latent skatt lämnas med 5,5 %. Affären sker genom förvärv av ett bolag och tillträde är planerat till den 2/5 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD, tel 0705-85 99 56, email patrik.hall@heimstaden.com
Fredrik Årman, Senior Investment Manager, tel 0705-90 04 77, email fredrik.arman@heimstaden.com
Henrik Krantz                VD, AF Bostäder                                        0737-65 77 00 henrik.krantz@afbostader.se

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bank, tel 08-463 83 00.. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A

211 28 Malmö

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö

Telefon, växel 0770 – 111 040, www.heimstaden.com

Om Heimstaden

”Heimstaden etablerar, förvaltar, utvecklar och äger, ensam eller tillsammans med andra investerare, bostadsfastigheter omfattande ca 19 800 st. lägenheter i tillväxtregioner i Sverige och Danmark. Vi erbjuder hyresgästerna trygga och trivsamma boenden i livets olika skeenden samt medinvestorer en professionell investeringsprodukt med en attraktiv riskjusterad avkastning. Bolaget grundades 1998 och ägs sedan 2005 i huvudsak av det norska bolaget Fredensborg AS, som är Norges största privata bostadsbolag.”

Taggar:

Om oss

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden äger ca 31 600 lägenheter till ett fastighetsvärde om 54.8 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Prenumerera

Dokument & länkar