Heimstaden köper ytterligare bostadsprojektfastigheter i Valby och på Teglholmen, Köpenhamn

Heimstaden har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal om förvärv av två projektfastigheter på FB Gruppens utvecklingsområde Gröntorvet i Valby samt en projektfastighet på Vestre Teglgade 10 på Teglholmen.

Fastigheterna på Gröntorvet i Valby omfattar en byggnad med 189 ägarlägenheter för studenter samt en byggnad med 195 traditionella ägarlägenheter. Förvärvet på Teglholmen omfattar en byggnad innehållande 105 lägenheter. De totalt 489 lägenheterna är klara för inflyttning under slutet av 2019.

Totalt uppgår ytan till ca 34 000 kvm och transaktionsvärdet uppgår till ca 1 185 mDKK. Transaktionen sker genom tre stycken bolagsförvärv och finansieras med egen kassa samt realkreditfinansiering.

“Vi är glada över att fått möjligheten att komplettera vårt bostadsbestånd genom det fantastiskt fina utvecklingsprojektet Gröntorvet och samtidigt förstärka vår position i Sydhavnen med ytterligare lägenheter på Teglholmen. Vi tycker om hur FB Gruppen bygger bostäder och ser fram emot att kunna erbjuda fler människor ett bra boende i Köpenhamn”, säger Magnus Nordholm, vVD Heimstaden.

”Hos FB Gruppen lægger vi både vægt på kvalitet i vores byggerier og i den finansiering, der ligger til grund for vores udviklingsprojekter. I forbindelse med vores byudviklingsprojekt på Grønttorvet i Valby har vi en vision om en grøn bydel med blandede boligformer, hvor ejerboliger, andelsboliger, almene boliger og privat udlejning kan sikre alle befolkningsgrupper en god kvalitetsbolig. Det glæder os, at en professionel investor som Heimstaden med købet af ejendommene støtter op om visionen. Dermed kan vi i fællesskab bidrage til at realisere flere hundrede familiers og unge menneskers drøm om en god bolig”, siger adm. direktør Hans-Bo Hyldig fra FB Gruppen A/S.

Gorrissen Federspiel har varit Heimstadens rådgivare i affären.

För mer info om företagen hänvisas till www.heimstaden.com och www.fbgruppen.dk.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Nordholm, vVD                                           0705-29 31 44         magnus.nordholm@heimstaden.com

Tom Rasmussen, Head of Asset Management       0706-85 40 81         tom.rasmussen@heimstaden.com

Hans-Bo   Hyldig, adm. direktør FB Gruppen          +45 26 89 70 20      hbh@fbgruppen.dk

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 – 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige är verksamheten och fastighetsportföljen uppdelad i fyra geografiska områden; Norr, Mitt, Syd och Skåne, med en stark lokal närvaro. Heimstaden har ca 23 500 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 36,5 mdkr värde. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligationer på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018 kl. 12:00 CET. Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF.

Taggar:

Om oss

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden äger ca 36 500 lägenheter till ett fastighetsvärde om 70 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Prenumerera

Dokument & länkar