Heimstaden säljer beståndet i Ronneby

Heimstaden har idag undertecknat avtal om försäljning av 8 stycken fastigheter i Ronneby. Köpare är Amasten som utökar sitt bestånd i staden. Beståndet består av totalt 286 stycken bostadslägenheter samt ett fåtal mindre lokaler. Den totala ytan uppgår till ca 20 000 kvm med totalt 21 mkr i hyresintäkter.  

”Vi har valt att renodla beståndet i Blekinge och koncentrera oss på Karlskrona. Det handlar om att effektivisera vår förvaltningsorganisation och vi känner oss trygga i att överlämna husen till Amasten som genom affären förstärker sin position i kommunen”, säger Tom Rasmussen, Head of Asset Management, på Heimstaden.

Fastighetsvärdet uppgår till 248 MSEK. Affären sker genom försäljning av befintligt bolag och frånträde sker senast i juni 2017. Förvärvet är villkorat av att Amasten erhåller finansiering.

Newsec i Stockholm har varit Heimstadens rådgivare i affären.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall                     VD                                                  0705-85 99 56           patrik.hall@heimstaden.com 

Tom Rasmussen           Head of Asset Management          0706-85 40 81           tom.rasmussen@heimstaden.com 

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2017 kl. 15.05 CET.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certifed Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com 

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A

211 28 Malmö

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö

Telefon, växel 0770 – 111 040, www.heimstaden.com

Om Heimstaden

”Heimstaden etablerar, förvaltar, utvecklar och äger, ensam eller tillsammans med andra investerare, bostadsfastigheter omfattande ca 19 800 st. lägenheter i tillväxtregioner i Sverige och Danmark. Vi erbjuder hyresgästerna trygga och trivsamma boenden i livets olika skeenden samt medinvestorer en professionell investeringsprodukt med en attraktiv riskjusterad avkastning. Bolaget grundades 1998 och ägs sedan 2005 i huvudsak av det norska bolaget Fredensborg AS, som är Norges största privata bostadsbolag.”

Taggar:

Om oss

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden äger ca 31 600 lägenheter till ett fastighetsvärde om 54.8 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar