Heimstaden väljer nya revisorer

Vid Heimstaden AB (publ) årsstämma, som avhölls igår den 15 april, fattades beslut att ersätta nuvarande revisor Patrik Andersson med revisor Ingemar Rindstig samt revisionsbolaget Ernst & Young AB med Peter von Knorring som huvudansvarig revisor.

Det noterades på årsstämman att revisorsbytet sker då bolaget, mot bakgrund av den kraftiga expansion som har skett och förväntas ske av bolagets verksamhet, finner det lämpligt att anlita revisorstjänster av något av de fyra största revisionsbolagen.

Ingemar Rindstig och Ernst & Young AB är sedan tidigare valda revisorer i Henry Ståhl Fastigheter AB.

Beslutades även att genomföra en 1 till 20 split av stamaktierna.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Patrik Hall                                            Carl-Fredrik Streiby

VD Heimstaden AB                             CFO Heimstaden AB

0705 – 85 99 56                                  0763 – 93 78 69

Om Heimstaden

”Heimstaden etablerar, förvaltar, utvecklar och äger, ensam eller tillsammans med andra investerare, bostadsfastigheter omfattande ca 14 500 st. lägenheter i tillväxtregioner i Sverige. Vi erbjuder hyresgästerna trygga och trivsamma boenden i livets olika skeenden samt medinvestorer en professionell investeringsprodukt med en attraktiv riskjusterad avkastning. Bolaget grundades 1998 och ägs sedan 2005 av det norska bolaget Fredensborg AS, som är Norges största privata bostadsbolag.”

Om oss

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden äger ca 35 500 lägenheter till ett fastighetsvärde om 66.5 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Prenumerera

Dokument & länkar