Pressrelease

Heimstaden har köpt fastigheten Vidar 1 i Malmö. Säljare är Peab som genom en totalentreprenad uppför 56 lägenheter och 3 lokaler på fastigheten. Total yta är ca 4 000 kvm varav ca 3 800 kvm avser bostäder. Byggnaden är under uppförande och inflyttning är 1 december 2015.

Malmö 2014-09-10

För ytterligare information vänligen kontakta

Tom Rasmussen                                                           Patrik Hall
Investment Manager Heimstaden                                 VD Heimstaden AB
tom.rasmussen@heimstaden.com
                               patrik.hall@heimstaden.com
070-685 40 81

Heimstaden • Östra Promenaden 7 A • 211 28 Malmö

Telefon, växel 0770 – 111 040 • www.heimstaden.com

”Heimstaden etablerar, förvaltar, utvecklar och äger, ensamt eller tillsammans med andra investerare, bostadsfastigheter omfattande ca 12 000 st lägenheter i tillväxtregioner i Sverige. Vi erbjuder hyresgästerna trygga och trivsamma boenden i livets olika skeenden samt medinvestorer en professionell investeringsprodukt med en attraktiv riskjusterad avkastning.”

Om oss

Heimstaden är ett av Nordens ledande bostadsfastighetsbolag. Koncernen äger, förädlar, utvecklar och förvaltar bostäder i Sverige, Danmark och Norge. Heimstaden äger ca 36 500 lägenheter till ett fastighetsvärde om 70 mdkr. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier och obligation på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är placerat i Malmö. För mer information se www.heimstaden.com

Prenumerera

Dokument & länkar