Heliospectra (publ) del i avancerat samverkansprojekt inom rening av avloppsvatten och energiutvinning

Heliospectra (publ), som är världsledande inom intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling, kommer att ingå i samverkansprojektet Den varma och rena staden 2. Projektet, som finansieras av Vinnova med 10 miljoner kronor och leds av Lunds kommun, har som huvudmål att ta fram en helhetslösning för rening av avloppsvatten och för att öka möjligheten för återvinning av näringsämnen och energiutvinning.

Heliospectras del i projektet är att bidra med intelligent ljusteknologi och skapa optimala ”livsförhållanden” för alger som ingår som en väsentlig del i både rening av avloppsvattnet och energiutvinningen. Heliospectras insats finansieras med 500 000 kronor från projektbudgeten.

– Nu går projektet in i en praktisk fas där vi ska visa att våra teorier från tidigare fungerar i praktiken. I projektet finns flera företag som är världsledande i sin bransch och vi är stolta över Heliospectras medverkan och har stora förhoppningar, säger Markus Paulsson, projektledare, initiativtagare och energistrateg i Lunds kommun.

Att skapa optimala livsförhållanden för växter i ogynnsamma miljöer året runt är ett av Heliospectras expertområden. Att arbeta med alger i avloppreningsmiljö blir dock en ny erfarenhet.

– Projektet kan skapa nya mycket spännande affärsområden för framtiden. Behovet av förbättrad rening av avloppsvatten i större städer bedöms som oerhört stort. Vi har erfarenhet av att jobba med alger men nu blir det under andra förutsättningar, i andra miljöer och med lite andra ambitioner. Projektet är perfekt för oss och för vår kompetens. Alger kan också användas i många andra tillämpningar som till exempel biobränsle, kosmetika, läkemedel, livsmedel och kosttillskott. Sammantaget är det ett mycket spännande framtidsprojekt med stor potential, säger Staffan Hillberg, vd för Heliospectra.

Försöksverksamheten kommer bedrivas på lab samt på Källby avloppsreningsverk (ARV) i Lund och Smyge ARV i Trelleborg.

Fakta Den varma rena staden 2:
Partners:
Alfa Laval, AnoxKaldnes, Aquaporin, Biomil, Ekobalans, ESS, Heliospectra, Hydrotech, Kraftringen, Lunds universitet, Norups gård Bioraff, Purac, SLU, Sweden Water Research, Trelleborgs kommun.

Bidrag från Vinnova:
10 miljoner kronor.

Projektets löptid
2014-2016

För ytterligare information
Staffan Hillberg, vd Heliospectra tfn +46 708 36 59 44, staffan@heliospectra.com

Markus Paulsson, energistrateg, Lunds kommun
tfn +46 46 35 53 36, +46 734 48 57 14
Lars Sjögrell, presskontakt Heliospectra tfn +46 702 69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se
www.heliospectra.com

Heliospectra (publ – noterat på Nasdaq OMX First North) grundades 2006 och specialiserar sig på intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter baseras på djup kunskap inom växtfysiologi och fotosyntesen tillsammans med ett unikt sätt att tillgodogöra modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 15 miljoner dollar i riskkapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin framtidstänkande teknologi. Huvudägare: Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Weland Stål www.welandstal.se
Wood & Hill Investment
www.woodhillinvestment.com.

Taggar:

Om oss

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se och Midroc www.midroc.se.