Heliospectra tecknar order på ny produkt med europeisk växthusodlare värd drygt 1,8 miljoner kronor

Heliospectra AB (publ), som är världsledande inom intelligent ljusteknologi för växtforskning och växthusodling, har tecknat en order värd 1,8 miljoner kronor. Kunden, som är en stor europeisk växthusodlare, har själv varit delaktig i forskning och utveckling av den nya LED-lampan Heliospectra LightBar. Installationen av denna första order beräknas ske i december 2015.

Detta är den första ordern på nya Heliospectra LightBar V101, som lanserades i slutet av augusti 2015. Det är också Heliospectras största order totalt sett i Europa.
– Det är en strategiskt viktig order ur flera aspekter. Kunden, som är en ledande aktör i Europa har vi ett nära samarbete med sedan tidigare. Att dom nu lägger en första större order är positivt. Det är också positivt att vi nu får en strategiskt viktig och större order på den europeiska marknaden, säger Staffan Hillberg, vd Heliospectra.

Heliospectra LightBar V101 är företagets första i sitt slag för vertical odling. Det är en högintensiv, fastspektrums LED belysning med ett optimerat spektrum för odling. Heliospectra LightBar V101 är unik genom att den möjliggör för både vattenkylning och luftkylning, samt finns i två längder (1235 mm / 48 tum samt 1828 mm / 72 tum).

I Marketandmarkets marknadsrapporter, med titlarna "Smart Greenhouse Market - Forecast to 2020" och "LED Grow Light Market - Forecast to 2020" som kom i slutet av augusti och där Heliospectra omnämns, prognostiseras att branschen för LED belysning för odling kommer att ha en årlig tillväxt fram till 2020 på mellan 20 och 30 procent. Den europeiska marknaden för kommersiella växthus har störst andel och förväntas växa från 73 miljoner US dollar under 2014 till 383 miljoner USD under 2020.

– Detta är en bekräftelse på att även våra nya produkter ligger i absolut framkant och att vi är en ledande branschaktör även när det handlar om ljusteknologi inom vertikal odling. Den europeiska marknaden för vertikal odling förväntas växa med cirka 30 procent årligen fram till år 2020, säger Staffan Hillberg.

Om Heliospectra AB
Heliospectra AB (publ – noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com ) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 21 miljoner dollar i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Huvudägare: Weland Stål www.welandstal.se , Industrifonden www.industrifonden.se , Midroc www.midroc.se , Wood & Hill Investment www.whab.se

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

För ytterligare information:
Staffan Hillberg, vd Heliospectra, +46 (0)708 36 59 44, staffan.hillberg@heliospectra.com
Håkan Bengtsson, CFO of Heliospectra, +46 (0)705-558902, hakan.bengtsson@heliospectra.com
Lars Sjögrell, presskontakt Heliospectra, +46 (0)702 69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se
www.heliospectra.com

G&W är företagets certifierade rådgivare – www.gwkapital.se

Taggar:

Om oss

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se och Midroc www.midroc.se.

Prenumerera

Dokument & länkar