Redeye - Heliospectra: Intelligent ljus tar odlarna till nya höjder

Heliospectra är specialist på intelligenta belysningssystem för växtforskning och växthusodling. Företaget är världsledande inom utveckling av intelligenta LED-baserade belysningssystem för plantforskning och har det senaste året ökat sitt kommersiella fokus. Med en uppdaterad produktportfölj, patenterad teknologi och förstärkt organisation är Heliospectra väl rustat för att möta den stora efterfrågan på belysningssystem för växthusodling och odling av medicinalväxter, inte minst odling av laglig marijuana. Vi förväntar oss att Heliospectras ansträngningar kommer att löna sig och räknar med en försäljning på 55 miljoner kronor 2016. Marknaden för LED-växtbelysning väntas växa med knappt 30 procent per år fram till 2020 och vi förväntar oss att Heliospectra växer snabbare än marknaden som helhet de närmsta åren. För 2018 förväntar vi oss att Heliospectra når en försäljning om 120 miljoner kronor och för första gången når positiv EBIT. Bolagets affärsmodell är skalbar och levererar bolaget den försäljning och de marginaler vi räknar med finns en stor uppsida för investerare. Från dagens kurs finns en uppsida på omkring 25 procent till vårt motiverade värde i vårt grundscenario (base case). Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/JKwtlr

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Om oss

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se och Midroc www.midroc.se.

Prenumerera