Redeye - Heliospectra: Intelligent ljus tar odlarna till nya höjder

Heliospectra är specialist på intelligenta belysningssystem för växtforskning och växthusodling. Företaget är världsledande inom utveckling av intelligenta LED-baserade belysningssystem för plantforskning och har det senaste året ökat sitt kommersiella fokus. Med en uppdaterad produktportfölj, patenterad teknologi och förstärkt organisation är Heliospectra väl rustat för att möta den stora efterfrågan på  belysningssystem för växthusodling och odling av medicinalväxter, inte minst odling av laglig marijuana. Vi förväntar oss att  Heliospectras ansträngningar kommer att löna sig och räknar med en försäljning på 55 miljoner kronor 2016. Marknaden för LED-växtbelysning väntas växa med knappt 30 procent per år fram till 2020 och vi förväntar oss att Heliospectra växer snabbare än marknaden som helhet de närmsta åren. För 2018 förväntar vi oss att Heliospectra når en försäljning om 120 miljoner kronor och för första gången når positiv EBIT. Bolagets affärsmodell är skalbar och levererar bolaget den försäljning och de marginaler vi räknar med finns en stor uppsida för investerare. Från dagens kurs finns en uppsida på omkring 25 procent till vårt motiverade värde i vårt grundscenario (base case). Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/JKwtlr

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Prenumerera