Helsingfors lockade igen ett rekordantal kryssningsgäster

Sommaren 2015 besökte cirka 437 000 internationella kryssningsresenärer Helsingfors, vilket är alla tiders rekord. Den internationella kryssningstrafiken växer kraftigt runt om i världen och samtidigt håller kryssningsresenärernas profil på att förändras.

Senaste sommar var rekordartad livlig ifråga om kryssningstrafiken. Under kryssningssäsongen maj–oktober anlöpte 254 internationella kryssningsfartyg Helsingfors, och med dem kom rekordmånga 437 000 internationella kryssningsresenärer, 17 000 fler än under 2014. För 2016 räknar man rentav med något fler fartygsbesök.

– Det här är ett bevis på att Helsingfors fortfarande är ett av de intressantaste resmålen kring Östersjön, säger Noora Heino, kryssningskoordinator vid Visit Helsinki.

Den största gruppen kryssningsresenärer som kommer med fartygen är tyskar. Näst mest kommer det kryssningsresenärer från Förenta staterna och Storbritannien.

Det internationella kryssningsresandet ökar och förändras

Kryssningsresandet ökar och förändras runt om i världen. Aldrig tidigare har det byggts lika många fartyg som för närvarande. Tillväxten sker nu i Asien, men man räknar med att Finland och Helsingfors får sin andel av ökningen. Samtidigt söker rederierna nya målgrupper för kryssningar och kryssningsresenärernas profil förändras.

– Numera beaktas redan under byggnadsskedet olika målgrupper och deras behov. Rederierna specialiserar sig också och kryssningsfartygens tjänsteutbud utvecklas i en allt mer specialiserad riktning, säger Heino.

Den internationella kryssningsresenärens profil ändras kontinuerligt. Enligt en undersökning* som Helsingfors stad låtit utföra använder kryssningsresenärerna mer pengar än tidigare på utfärder, och allt fler köper utfärder redan före resan. Vidare köps utfärder allt oftare av andra än av rederierna.

– Kryssningsresenärerna är inte längre en lika enhetlig grupp som tidigare, och de fungerar allt mer på egen hand och söker alternativa sätt att uppleva resmålet och kryssningen. Ofta köper kryssningsresenärerna färderna redan året före resan i mycket god tid före kryssningen, säger Heino.

I Helsingfors utvecklas kryssningsturismen aktivt som ett samarbete mellan Visit Helsinki, Helsingfors Hamn och lokala tjänsteleverantörer. I nätverket Helsinki Cruise Network ingår för närvarande 58 företag och andra aktörer.

* Undersökningen ”European 2014 Cruise Passanger and Crew Survey” genomfördes av G.P. Wild. I undersökningen deltog 1 498 internationella kryssningsresenärer och 489 besättningsmedlemmar. Undersökningen genomfördes i Helsingfors sommaren 2014. Föregående gång gjordes en motsvarande undersökning 2011.

Mer information: Noora Heino, kryssningskoordinator, Visit Helsinki, noora.k.heino@hel.fi, tfn 09 310 33553 och 050 593 1020. www.visithelsinki.fi

Visit Helsinki är ett marknadsföringsnamn som används av Helsinki Marketing Ltd. Helsinki Marketing Ltd är ett marknadsföringsbolag som ägs av Helsingfors stad.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Sommaren 2015 besökte cirka 437 000 internationella kryssningsresenärer Helsingfors, vilket är alla tiders rekord. Den internationella kryssningstrafiken växer kraftigt runt om i världen och samtidigt håller kryssningsresenärernas profil på att förändras.
Twittra det här

Citat

Det här är ett bevis på att Helsingfors fortfarande är ett av de intressantaste resmålen kring Östersjön.
Noora Heino, kryssningskoordinator vid Visit Helsinki
Numera beaktas redan under byggnadsskedet olika målgrupper och deras behov. Rederierna specialiserar sig också och kryssningsfartygens tjänsteutbud utvecklas i en allt mer specialiserad riktning.
Noora Heino, kryssningskoordinator vid Visit Helsinki
Kryssningsresenärerna är inte längre en lika enhetlig grupp som tidigare, och de fungerar allt mer på egen hand och söker alternativa sätt att uppleva resmålet och kryssningen. Ofta köper kryssningsresenärerna färderna redan året före resan i mycket god tid före kryssningen.
Noora Heino, kryssningskoordinator vid Visit Helsinki