I Helsingfors ordnas 2017 den största allergikongressen i världen och den ger staden över 15 miljoner euro i intäkter

Helsingfors är i juni 2017 värd för den till deltagarantalet största årliga vetenskapliga kongressen inom den allergologiska branschen. Till kongressen i Messukeskus, Mässcentrum i Helsingfors, kommer nästan 8 000 deltagare. Turistintäkterna från kongressen är över 15 miljoner euro.

EAACI:s (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) årliga kongress är en av de största internationella vetenskapliga kongresser som någonsin ordnats i Finland. Helsingfors har ansökt om kongressen totalt tre gånger och valdes till värdstad vid EAACI:s årsmöte i Köpenhamn i fjol. Enligt den senaste internationella statistiken är Helsingfors den 18:e populäraste kongresstaden i världen.

– Helsingfors fördelar har redan länge varit spetskompetens och den höga nivån på forskningen inom många branscher samt ett gott rykte, utmärkta förbindelser och högkvalitativa tjänster, säger Kaiju Pitkänen, kongresschef vid Helsinki Convention & Events Bureau.

I EAACI-kongressen deltar specialläkare som behandlar allergipatienter samt forskare inom allergologi runt om i världen. Det vetenskapliga programmet omfattar uppkomstmekanismer för, diagnostik och behandling av allergiska sjukdomar såsom astma, matallergier, atopisk eksem och allergisk snuva.

– Kongressen och de experter som föreläser där representerar den vetenskapliga toppen i världen. I programmet har också beaktats vårdpersonalen och hälsovårdsarbetet för allergologiska patienter, säger Antti Lauerma, president för kongressen 2017 och professor vid HNS Hud- och allergisjukhus.

En kongressgäst lämnar i Helsingfors i turistintäkter cirka 1 900 euro, och därmed är intäkterna från EAACI:s  kongress betydande, över 15 miljoner euro.

– Utöver turismintäkterna ska man också komma ihåg den betydelse internationella vetenskapliga kongresser har för vårt vetenskapssamfund. EAACI-kongressen i Helsingfors främjar särskilt vårt mål att profilera oss som Nordeuropas Health Capital, säger Santtu von Bruun, chef vid enheten för utveckling av stadens konkurrenskraft.

Det avgörande för att få EAACI-kongressen till Helsingfors var ett långsiktigt samarbete mellan den internationella organisationen, finländska experter i branschen och de lokala proffsen inom kongressbranschen. Arrangörsfolket övertygades utöver av Helsingfors också av Messukeskus förnyade lokaler samt de tekniska och digitala tjänsterna. 

Mer information:

Visit Helsinki/Helsinki Convention & Events Bureau:
Kaiju Pitkänen, kongresschef, kaiju.pitkanen@hel.fi, tfn 09 310 78188
Johanna Grönberg, projektchef, johanna.gronberg@hel.fi, tfn 09 310 25863

HNS/Hud- och allergisjukhuset
Antti Lauerma, professor, antti.lauerma@hus.fi, tfn 09 471 86304

Visit Helsinki och Helsinki Convention Bureau är marknadsföringsnamn som används av Helsinki Marketing Ltd. Helsinki Marketing Ltd är ett av Helsingfors stad ägt marknadsföringsbolag.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Helsingfors är i juni 2017 värd för den till deltagarantalet största årliga vetenskapliga kongressen inom den allergologiska branschen. Till kongressen i Messukeskus, Mässcentrum i Helsingfors, kommer nästan 8 000 deltagare. Turistintäkterna från kongressen är över 15 miljoner euro.
Twittra det här

Citat

Helsingfors fördelar har redan länge varit spetskompetens och den höga nivån på forskningen inom många branscher samt ett gott rykte, utmärkta förbindelser och högkvalitativa tjänster.
Kaiju Pitkänen, kongresschef vid Helsinki Convention & Events Bureau
Kongressen och de experter som föreläser där representerar den vetenskapliga toppen i världen. I programmet har också beaktats vårdpersonalen och hälsovårdsarbetet för allergologiska patienter.
Antti Lauerma, president för kongressen 2017 och professor vid HNS Hud- och allergisjukhus
Utöver turismintäkterna ska man också komma ihåg den betydelse internationella vetenskapliga kongresser har för vårt vetenskapssamfund. EAACI-kongressen i Helsingfors främjar särskilt vårt mål att profilera oss som Nordeuropas Health Capital.
Santtu von Bruun, chef vid enheten för utveckling av stadens konkurrenskraft