Nytt belysningssystem sparade 24 miljoner på sjukhus i Norge - Fler svenska byggnader borde energioptimera

Allt fler väljer att installera nya belysningssystem vid nybyggnationer och även vid renoveringar, då det sparar både pengar och miljö. Vid totalrenoveringen av det 120 år gamla norska universitetssjukhuset Ullevål blev besparningen 24 miljoner norska kronor. – Detta kan med fördel implementeras även på våra svenska anläggningar, uppmanar Lars Wilsson, VD för Helvar, vars norska återförsäljare installerade det nya belysningssystemet på sjukhuset i Norge.

Det 120 år gamla Ullevål Univerisitetssjukhuset strax är Oslos största energiförbrukare med totalt 113 gigawatt-timmar per år. Då en nyinstallation av belysningssystem under totalrenoveringen på sjukhuset visade stor sparpotential fick Vanpee Norge, Helvars återförsäljare, uppdraget. Ett arbete vars målsättning var att sänka energikostnaderna och samtidigt skulle medföra att sjukhusets anställda skulle få en betydligt trivsammare arbetsmiljö.

- Det finns stora vinster vid renovering och energianpassning av gamla byggnader även här i Sverige, säger Lars Wilsson, VD för Helvar i Sverige. Målsättning för det norska sjukhuset var att sänka sjukhusets totala energikostnad med 82 procent jämfört med den gamla belysningsanläggningens omkostnader, något som uppnåddes över förväntan. Att det sedan ger en trivsammare arbetsmiljö för anställda och inte enbart sparar på energikostnaderna för hela byggnaden, utan även på sikt leder till minskat koldioxidutsläpp som gynnar hela miljön, sätter projektet i ytterligare ett vidare perspektiv.

Till Ullevål Universitetssjukhus har Helvar levererat marknadsledande behovsanpassade lösningar med fokus på energioptimering där dagsljus, rörelse- och närvarodetektorer står i fokus; åtta stycken Lighting Router 910, 130 stycken multisensorer, Digidim 312 och 90 stycken manöverenhet typ Digidim 444. De 300 armaturerna är bestyckade med DALI-reaktorer.

- Får man ned driftkostnader för belysning med 82 procent i Norge, kan vi erbjuda samma möjligheter för framtida projekt även här i Sverige, fortsätter Lars Wilson. Vi hoppas fler sjukhus, skolor, idrottsarenor och andra anläggningar investerar i moderna belysningsanläggningar med behovsanpassade styrningssystem, både vid totalrenoveringar och vid nybyggnationer, fortsätter Lars Wilsson. Eftersom belysning vid sidan av värme och ventilation är en stor energipost, kommer energioptimering bli en konkurrensfördel för fastighetsägare vid framtida köp- och säljsituationer.

Prenumerera

Media

Media