Change in number of shares and votes in D. Carnegie & Co

The number of shares of series B and votes in D. Carnegie & Co has changed as a result of the exercise of 1,460,000 warrants within the company’s 2014 incentive program. At the last trading day of the month there was in total 78,768,776 shares, whereof 5,369,866 shares of series A and 73,398,910 shares of series B, and 100,248,240 votes in the company.

For more information, please contact
Ulf Nilsson, CEO: +46 (0)8 – 121 317 25

This information is information that D. Carnegie & Co AB is obliged to make public pursuant to the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for publication at 5.45 pm CEST on 30 May 2017

About D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co is a property company focusing on residential properties in the Greater Stockholm region and other growth areas. The company’s business concept is to own property portfolios slated for a gradual renovation of apartments in conjunction with the natural turnover of tenants. This can take place quickly and cost-efficiently thanks to extensive experience from the company's renovation method which, among other things, means that no evacuation needs to take place. In addition to this, the company creates value through the development of building rights in existing portfolios. The market value of the company’s properties amounted to SEK17,481 million on 31 March 2017. The total rental value amounted to SEK 1,390 million annually on 31 March 2017. The economic occupancy rate is high – vacancies are virtually non-existent. D. Carnegie & Co is listed on Nasdaq Stockholm.

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar