D. Carnegie & Co bjuder in till kapitalmarknadsdag, 9 november 2016

D. Carnegie & Co AB (publ) - listat på Nasdaq Stockholm – bjuder härmed in till kapitalmarknadsdag onsdagen 9 november. Vid sidan av en presentation av bolaget kommer fokus att ligga på D. Carnegie & Co:s värdeskapande renoveringsmodell och presentation av bolagets nya huvudägare Blackstone. 

Programmet är i korthet:

  • VD Ulf Nilsson går igenom om var D. Carnegie & Co står i dag och kommande utveckling. 
  • Kommentarer till tredje kvartalets resultatrapport
  • Genomgång av D. Carnegie & Co:s värdeskapande renoveringsmodell och utveckling av bolagets byggrätter. 
  • Nya huvudägaren Blackstone berättar om hur de ser på sin roll som ny huvudägare i D. Carnegie & Co.
  • Enklare lunch.

Tid: 8.45 – 12.00, därefter enklare lunchmingel
Plats: Strandvägen 7A, Stockholm

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Hedberg, ir-ansvarig, D. Carnegie & Co, tel 070 - 730 81 27, mats.hedberg@dcarnegie.se

För anmälan mejla:
info@dcarnegie.se
OSA: 2016-11-07 

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare renoveringsmetoden Bosystem, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 juni 2016 till drygt 15 205 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 30 juni 2016 till 1 349 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar