D. Carnegie & Co har överlåtit tomträtt med dagligvaruhandel i Akalla

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm – har överlåtit en tomträtt med dagligvaruhandel i Akalla. Köparen är ett helägt dotterbolag till SSM Holding AB (publ). Överenskommet fastighetsvärde motsvarar 80 Mkr vilket är 95 procent över bokfört värde.    

Tomträtten till fastigheten, Stockholm Mariehamn 1, är belägen vid tunnelbanan i Akalla och innefattar i dagsläget en byggnad om 2 600 kvm med kommersiella hyresgäster, bland annat en dagligvaruhandel. D. Carnegie & Co har i samråd med Stockholms kommun identifierat tomträtten som lämplig för framtida potentiell bostadsutveckling med en butik i markplan. Då D. Carnegie & Co inte äger bostäder i Akalla har dock bolaget valt att avyttra till annan utvecklare.

Försäljningen genomfördes som bolagsaffär för ett överenskommet fastighetsvärde om 80 Mkr vilket har medfört en resultateffekt om cirka 39 Mkr. Tomträtten förvärvades 2014 för 25 Mkr. Tillträdet ägde rum tidigare idag, 31 maj 2017.

För ytterligare information kontakta:

För D. Carnegie & Co AB
Ulf Nilsson, VD, tel +46 (0)8 – 121 317 25

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 mars 2017 till drygt 17 481 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 31 mars 2017 till 1 390 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar