D. Carnegie & Co senarelägger Kapitalmarknadsdagen 2016

D. Carnegie & Co AB (publ) - listat på Nasdaq Stockholm – har beslutat att senarelägga sin Kapitalmarknadsdag till ett senare datum, tidigare planerat datum var den 9 November 2016. Beslutet fattades med anledning av det nyligen offentliggjorda kontanta budpliktsbudet från Vega Hold Sarl (”Vega Holdco”), ett bolag som helägs av fastighetsfonder rådgivna av närstående till Blackstone Group L.P, och den restriktion av informationsgivning budpliktsbudet medför.

D. Carnegie & Co kommer hålla sin Kapitalmarknadsdag efter slutet av acceptperioden den 18 november 2016, förutsatt att acceptperioden ej förlängs. D. Carnegie & Co kommer besluta om ett nytt datum för Kapitalmarknadsdagen vid ett senare tillfälle.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Hedberg, ir-ansvarig, D. Carnegie & Co, tel 070 - 730 81 27, mats.hedberg@dcarnegie.se

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare renoveringsmetoden Bosystem, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 juni 2016 till drygt 15 205 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 30 juni 2016 till 1 349 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar