D. Carnegie & Co tar hem förvaltningen av hela sitt fastighetsbestånd genom Graflunds

D. Carnegie & Co AB (publ) (”D. Carnegie & Co” eller ”Bolaget”) förvärvade under sommaren Hyresbostäder i Sverige II ABs (”HBS II”) fastighetsbestånd och blev genom affären det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige. I denna affär förvärvades även Graflunds, en mycket erfaren och kompetent förvaltningsorganisation som nu tar över förvaltningen av hela koncernens fastigheter. 

Graflunds har en väl utvecklad och kompetent förvaltningsorganisation med 50 års erfarenhet av bostadsförvaltning. En av avsikterna med förvärvet av HBS II var att samordna D. Carnegie & Co:s fastighetsförvaltare Stendörren och Graflunds för att därigenom skapa ett av Sveriges mest erfarna och professionella fastighetsförvaltningsteam. I och med detta kan D. Carnegie & Co hantera all drift och förvaltning av sina fastigheter med egen personal.

Detta realiseras nu i och med att Graflunds från 1 oktober 2014 tar över förvaltningsuppdraget för ytterligare ett antal fastigheter i Husby, Rinkeby, Flemingsberg (Visättra), Vårberg och Sollentuna. I uppdraget ingår drygt 3 900 bostadslägenheter samt en viss del kommersiella lokaler.

Totalt kommer D. Carnegie & Co genom Graflunds förvalta cirka 13 000 bostadslägenheter. Graflunds huvudkontor finns i Eskilstuna och där hanteras även den ekonomiska administrationen.

I Graflunds organisation ingår förvaltningskontor på de olika orterna.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD, D. Carnegie & Co

+46 (0)8 121 317 00

Per-Axel Sundström, CFO D. Carnegie & Co

+46 (0)8 121 317 00

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare lång erfarenhet av renoveringsmetoden Bosystem™. Renoveringsmodellen är uppskattad av såväl hyresgäster som Hyresgästföreningen, eftersom lägenheterna blir attraktivt renoverade och ingen evakuering sker.

Efter förvärvet av HBS II under sommaren 2014 har bolaget en fastighetsportfölj värderad till drygt 10 miljarder kronor bestående av cirka 13 000 lägenheter koncentrerade kring Stockholm och Mälardalen.

D. Carnegie & Co är sedan den 9 april 2014 noterat vid NASDAQ OMX Firth North. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar