Marknadsvärdering av D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd kommer medföra positiv resultatpåverkan under andra kvartalet 2018

D. Carnegie & Co har, i linje med tidigare kvartal, per den 30 juni 2018 låtit Savills marknadsvärdera 100% av bolagets fastigheter. D. Carnegie & Co:s fortsatta omfattande, värdeskapande investeringsprogram, utveckling av byggrättsportföljen och ytterligare ökat investerarintresse i svenska bostadsfastigheter, har resulterat i en högre värdering av D. Carnegie & Co:s fastighetsportfölj. Detta har medfört en positiv resultatpåverkan med omkring 1,8 miljarder kronor före skatt under andra kvartalet 2018.

”Värdeförändringen är ett resultat av det starka investerarintresset för svenska bostadsfastigheter från såväl nationella som internationella investerare, vårt kontinuerliga fokus på att säkra byggrätter i vår portfölj, och vår bevisade renoveringsmodell samt fortsatt omfattande värdeskapande investeringsprogram som leder till att bolagets externa värderare uppmärksammat de värdedrivande effekterna av bolagets arbete.

Då värdeökningen är så pass betydande väljer vi att meddela marknaden denna positiva förändring innan rapporten för det andra kvartalet släpps den 13 juli”, säger D. Carnegie & Co:s VD Svein-Erik Lilleland.

För mer information, vänligen kontakta: 

Svein Erik Lilleland, VD, Telefon: +46 (0) 8 121 317 25, E-mail: sel@dcarnegie.se 

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018 kl. 20.30.

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 mars 2018 till drygt 21 952 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 31 Mars 2018 till 1 569 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Hembla AB är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. Hembla AB är noterat vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar