Hemfosa avyttrar fastighet till ett underliggande värde om cirka 1 mdkr

Hemfosa har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Kungsängen 15:1 i Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 mdkr. Genom försäljningen frigörs kapital för investeringar i intressanta fastighetsaffärer, med syfte att nå en hög och stabil avkastning.

Fastigheten, som ingår i dotterbolaget Nyfosas kommersiella fastighetsbestånd, är belägen i centrala Uppsala och omfattar en uthyrningsbar yta om 24 541 kvadratmeter bestående av kontorslokaler, där de största hyresgästerna är Nordea Bank, Arbetsförmedlingen och Bjerking AB. Köpare av fastigheten är Bonnier Fastigheter AB.

Affären är villkorad av köparens finansiering och förväntas slutföras under juli månad. Frånträde beräknas ske den 31 augusti 2018.

”Vi har lyckats genomföra en bra affär där vi avyttrar en kommersiell fastighet i en stark marknad. Med det kapital som frigörs genom försäljningen kan vi fokusera på nya investeringar som bidrar till en ökad intjäningsförmåga”, säger Jenny Lindholm, tillförordnad transaktionschef på Hemfosa.

För mer information, vänligen kontakta:  

Jenny Lindholm, tillförordnad transaktionschef, jenny.lindholm@hemfosa.se, mobil 070-660 81 77, kontoret 08-448 04 80

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 31 mars 2018 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 45 mdkr. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Taggar:

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera

Dokument & länkar