Hemfosa emitterar obligationer om 250 mkr

Hemfosa meddelar i dag att bolaget har emitterat icke-säkerställda obligationer om totalt 250 mkr. Obligationerna emitterades inom ett befintligt rambelopp om 1 000 mkr (ISIN: SE0009357403), varav obligationer om 750 mkr emitterades i december 2016.

Obligationerna emitterades till kurs 102%, vilket motsvarar en rörlig kupongränta om STIBOR 3m + 2,0 procentenheter fram till slutligt förfallodatum i december 2019.

Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål. Obligationerna kommer att inregistreras vid Nasdaq Stockholm.

Nordea Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) har varit finansiella rådgivare och Joint Bookrunners i samband med obligationsemissionen.

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil: +46 70 690 65 50

Linda Eriksson, finanschef, linda.eriksson@hemfosa.se, mobil +46 72 166 24 28, kontoret +46 8 448 04 80

Taggar:

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 juni 2016 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 33,2 miljarder SEK, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera

Dokument & länkar