Hemfosa Fastigheter förbereder notering på NASDAQ OMX Stockholm

Styrelsen för Hemfosa Fastigheter har beslutat att utreda förutsättningarna för att notera bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm och har anlitat SEB Corporate Finance och Swedbank Corporate Finance som finansiella rådgivare samt Advokatfirman Cederquist som legal rådgivare.

Hemfosa Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun  som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Hemfosa Fastigheter ägs av institutionella investerare samt av de anställda i bolaget. Med associerade bolag äger Hemfosa Fastigheter kommersiella fastigheter i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 17 mdr SEK.

En börsnotering innebär nya möjligheter för framtida tillväxt med ökad flexibilitet och tillgång till en bredare kapitalmarknad.

Styrelsens bedömning är att Hemfosa Fastigheter, med sitt balanserade fastighetsbestånd, sin erfarna ledning och högavkastande strategi som kombinerar förvaltning och transaktioner, passar bra på börsen.

Hemfosa Fastigheter AB (publ)

För mer information kontakta:
Jens Engwall, verkställande direktör     070-690 6550
Bengt Kjell, styrelseordförande              070-594 5398
Hemfosa.se

Taggar:

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera

Dokument & länkar