Hemfosa Fastigheter förbereder notering på NASDAQ OMX Stockholm

Pressmeddelande Stockholm den 9 april 2013.

Hemfosa Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun   som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Hemfosa Fastigheter ägs av institutionella investerare samt av de anställda i bolaget. Med associerade bolag äger Hemfosa Fastigheter kommersiella fastigheter i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 17 mdr SEK.

En börsnotering innebär nya möjligheter för framtida tillväxt med ökad flexibilitet och tillgång till en bredare kapitalmarknad.
Styrelsens bedömning är att Hemfosa Fastigheter, med sitt balanserade fastighetsbestånd, sin erfarna ledning och högavkastande strategi som kombinerar förvaltning och transaktioner, passar bra på börsen.

Hemfosa Fastigheter AB (publ)

För mer information kontakta: Jens Engwall, verkställande direktör  070-690 6550 Bengt Kjell, styrelseordförande  070-594 53 98

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera