Hemfosa Fastigheter förstärker transaktionsavdelningen

Hemfosa Fastigheter förstärker transaktionsavdelningen med två medarbetare. Rekryteringarna är ett led i arbetet med att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen i bolaget.

Hemfosa fortsätter att säkerställa kompetensförsörjningen i alla led i det snabbt växande fastighetsbolaget. Nu förstärks transaktionsavdelningen med två medarbetare. Johan Åsander, tidigare på Fastighets AB Förvaltaren, tillträdde under hösten, medan Johan Rosén från Leimdörfer Fastighetsmarknad AB, börjar arbeta på Hemfosa efter årsskiftet.

– Johan Rosén och Johan Åsander utgör tillsammans ett starkt tillskott till vår transaktionsavdelning. Vi är glada att kunna förstärka teamet med två så kompetenta medarbetare, säger Stina Lindh Hök” transaktionschef på Hemfosa Fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Stina Lindh Hök, Transaktionschef, stina.lindh.hok@hemfosa.se, mobil 070-577 18 85, växel 08-448 04 80

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 september 2015 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 30,8 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Taggar:

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar