Hemfosa Fastigheter förvärvar en portfölj i Halmstad med främst samhällsfastigheter till ett värde om 1 066 mkr

Hemfosa har tecknat avtal om förvärv av en fastighetsportfölj med tio fastigheter centralt belägna i Halmstad till ett underliggande fastighetsvärde om 1 066 mkr. Merparten av hyresintäkterna kommer från samhällshyresgäster, bland andra Halmstad kommun och Skatteverket. Hemfosa ser utvecklingsmöjligheter i fastighetsportföljen som även ger en bra utgångspunkt för att kunna fortsätta växa på orten. 

Hemfosa förvärvar tio fastigheter från Fem Hjärtan Holding AB med totalt cirka 57 800 kvm där samtliga fastigheter är belägna mycket centralt i Halmstad. Merparten är kontorsfastigheter med samhällshyresgäster och 66 procent av de totala hyresintäkterna i portföljen kommer från offentliga hyresgäster. De tre största hyresgästerna är Halmstad kommun, Skatteverket och Länsstyrelsen i Halland som tillsammans står för 38 procent av hyresintäkterna.

Det totala fastighetsvärdet uppgår till 1 066 mkr. Genomsnittlig återstående avtalslängd är 2,0 år och uthyrningsgraden uppgår till cirka 90 procent. Fastigheterna beräknas tillträdas den 1 september 2017.

”Vi är glada att Hemfosa nu kan genomföra ytterligare ett större portföljförvärv med stor andel samhällsfastigheter i Sverige. Det här är fastigheter med riktigt bra lägen i Halmstad, en ort som växer och utvecklas och där vi gärna vill bli större. Vi ser goda möjligheter att utveckla fastigheterna genom ökad uthyrning till fler offentliga verksamheter och fastigheterna omfattar även en del mark som kan bli aktuell för nybyggnadsprojekt. Sammantaget en perfekt affär för Hemfosa”, säger Stina Lindh Hök, transaktionschef på Hemfosa. 

För mer information, vänligen kontakta:

Stina Lindh Hök, transaktionschef, stina.lindh.hok@hemfosa.se, mobil 070-577 18 85, kontoret 08-448 04 80 

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 31 mars 2017 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 35,8 miljarder kronor. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se. 

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 juni 2016 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 33,2 miljarder SEK, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera

Dokument & länkar