Hemfosa Fastigheter förvärvar samhällsfastighet i Norge till ett fastighetsvärde om 118 MNOK

Hemfosa Fastigheter har förvärvat Tunsberghus Eiendom AS i centrala Tønsberg kommun i Norge till ett underliggande fastighetsvärde om 118 MNOK. Hemfosa äger sedan tidigare området Statens Park i Tønsberg, och stärker ytterligare sin position inom samhällsfastigheter i regionen med detta förvärv.

Hemfosa förvärvar en fastighet på Olav Trygvasonsgate 4 i Tønsberg kommun med en total uthyrningsbar yta om 8 185 kvm. Uthyrningsgraden uppgår till cirka 75 procent och utgörs av offentlig verksamhet med barn-, ungdoms- och familjedirektoratet, Bufetat, som den största hyresgästen. Det totala hyresvärdet är cirka 9,5 MNOK. Fastigheten tillträds idag den 6 juli. Genomsnittlig återstående avtalstid är cirka fem år. I samband med den ökande närvaron i kommunen har Hemfosa rekryterat ytterligare en förvaltare i Tønsberg för att säkerställa hög servicegrad till bolagets hyresgäster.

”Tønsberg är en betydande och växande knytpunkt i regionen Vestfold Telemark. Hemfosa satsar kraftigt i Tønsberg, och genom utveckling av innovativa och attraktiva kontorslokaler, har vi starka ambitioner att bidra med tillväxt för området.”, säger Simon Venemyr Ottersland, COO för Hemfosa Norge.

För mer information, vänligen kontakta:  

Simon Venemyr Ottersland, COO Norge, simon.ottersland@hemfosa.no, mobil +47 917 95 216

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 31 mars 2017 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om 35,8 miljarder SEK. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 juni 2016 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 33,2 miljarder SEK, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera

Dokument & länkar